Eylül 28, 2023

İçerik TR

Güncel İçerik Blogu

Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

İnsanların ölümüyle vuku bulan, ölümü gerçekleşen kişiye ait varlıkların mirasçı sıfatına sahip mirasçılara taksimini yasal mevzuatlarını belirleyen hukuk dalıdır.

Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi )

Miras bırakanın dünya hayatına veda etmesi hükümleri teyit edildikten sonra miras tayinin gerçekleşeceği mirasçılardır.Yetkili makamlar tarafından resmiyet üzere tespit ve teyit edilen mirasçıları sıfat olarak tasdiklendiren belgedir.

Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ) sulh hukuk mahkemesi veya noterlerle kimlerin mirasçı sıfatına sahip olduğunu tasdikleyen belge elde edilebilmektedir.

Mirasçılık Belgesi Kimle Talep Edebilir ?

Miras hukuku çerçevesinde taksimi yapılacak kişiler ile miras bırakanın şahsi olarak hazırladığı veya hazırlattığı hukuki karşılığı bulunan teyit makamlarınca teyitlenen vesayetname miras sözleşmesi gibi miraslanan kişiler mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilmektedirler.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler

l Ölümün Vuku Bulduğu Ölümü Teyitleyen Ölüm Belgesi

l Nüfus Kayıtlarını Dile Getiren Nüfus Kayıt Örneği

l Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokipisi

l Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ) Talep Dilekçesi

Noter Tarafından Mirasçılık Belgesi Verilemeyecek Haller

l Miras bırakan ile mirasçı arasındaki soy bağının teyit edilmemesi hallerinde

l Türkiye Cumhuriye Vatandaşı Olmayan Kişiler Hakkında

l Mirasçılık Belgesi için bilirkişinin tayin edilmesi, tanıkların beyanları gibi ihtilaf durumları gerektiren durumlarda

l Miras bırakanın, mirasçının ölümlerinin gerçekleşme zamanlarının belirlenememesi gibi hallerde

 Bu ve buna benzer hadiselerde noter tarafından Mirasçılık Belgesi verilememektedir.

Mirasçılık Belgesi Sulh Hukuk Mahkemesinde başvuru yapıldıktan 1 hafta sonra elde edilmektedir.

Notere başvuru halinde aynı gün evraklar çıkartılmaktadır.

l Malların Paylaşımı

Bir kişinin gaiplik ya da ölüm dahilinde varlıkların kime ve ne yönde taksiminin yapılacağını inceleyen hukuk dalı miras hukuku çerçevesinde paylaşım sağlanmaktadır.

Yasal mirasçılara eşit ve aynı miktarda taksimin gerçekleşmesidir. Harici olarak önem ve hassasiyetle;

Mirasçının eşinin üzerinde yer alan menkul, gayrimenkul maddi ve nitel materyallerin madeni değer karşılığında bu taksim oranı değişiklik göstermektedir.

Örnek : Yaşamına devam eden eş ve 2 evladın yasal mirasçısı olarak, eşe kalan mirasın ¼ ölçeği kadarı, çocukların her biri ayrı ayrı olarak 3/8 oranına sahip gerçekleşecek taksim oranıdır.

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler